Digital Humanities x 3​

Digital Humanities x 3

Vă invităm în data de 9 decembrie 2022, ora 10:00 la un triplu eveniment marca DigiHUBB:

 1. Prezentarea cărții „Microistorii din Dacia romană”, de dr. RADA VARGA (Star UBB / DigiHUBB).
 2. Prelegerea „Diplomele militare de la Ibida. Considerații istorice”, susținută de prof. dr. LUCREȚIU MIHĂILESCU-BÎRLIBA (Universitatea Al. I. Cuza, Iași).
 3. Prelegerea „ArcGIS pentru cartarea mobilității veteranilor în provincia Moesia Superior”, susținută de dr. ANA HONCU, (Postdoctoral Advanced Fellow în cadrul DigiHUBB).

Moderator al manifestării: lect. dr. CHRISTIAN SCHUSTER, director DigiHUBB.

Locația: Institutul de Istorie, Sala Ferdinand, Str. Napoca nr. 11.

IMG-20221124-WA0004

Digital Arts and Humanities Colloquium, 29.11.2022

Colocviu Digital Arts and Humanities, 29.11.2022

În incinta laboratoarelor amenajate de la CREIC (Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4), folosind noua facilitate amenajată prin proiectul PFE-550-UBB, vom organiza un colocviu exploratoriu în care vor fi prezentate patru proiecte de excelență aflate în implementare în cadrul rețelei multinivelare din cadrul Școlii de Științe Umaniste și Arte a UBB. Întâlnirea va avea loc în data de 29 noiembrie 2022, ora 12.00, iar formatul va avea două sesiuni de câte o oră, cu o pauză de interacțiune colegială. Dezbaterea se va concentra, pe de o parte, pe metodologii transversale, iar, pe de alta, pe moduri eficiente de diseminare a rezultatelor cercetării la nivel internațional. Vor participa doctoranzi, membri în echipele de implementare a proiectelor, masteranzi aflați pe rute de cercetare intensivă, colaboratori externi ai UBB. Va fi un prilej bun de networking academic, precum și de explorare a spațiilor noi dedicate cercetării avansate din UBB. Proiectele prezentate sunt următoarele:

 • Alexandra Baneu, Center for Medieval and Ancient History, Note-taking and Notebooks as Channels of Medieval Academic Dissemination across Europe (ERC)
 • Luminița Dumănescu, Centre for Population Studies, Transylvanian Health Database: a Digital Tool for Social history (PCE)
 • Emanuel Modoc, Metacritic Center for Advanced Literary Studies, Worlding (Semi)Peripheral Literatures. A Systems Analysis (PCE)
 • Nicoleta Braniște, Janovics Center for Screen and Performing Arts Studies, Modele alternative de infrastructuri culturale – Laboratoare ale unui viitor durabil (AFCN/CPT)

We offer the possibility of individual and group internships in our institute. DigiHUBB senior members supervise the student’s research projects. The students may choose from a varied list of topics offered by the centre, or bring in their own projects.


Contact: Dr. Christian Schuster (christian.schuster@ubbcluj.ro)

Modul-pilot de aplicații digitale în științele umaniste (Digital Humanities)

Institutul Star UBB și DigiHUBB organizează un modul-pilot de aplicații digitale în științele umaniste (Digital Humanities), adresat studenților facultăților cu profil socio-umanist din UBB.

Cursul va fi predat de Dr. Rada Varga, cercetător științific III la Institutul Star UBB, în cadrul unui Advanced Fellowship-UBB.

Cursul va fi structurat în 7 module ce se vor desfășura în perioada martie – mai 2020, cu debutul la mijlocul lunii martie și ultimele două sesiuni după vacanța de Paște.

În momentul de față, proiectăm câte o sesiune sau două pe săptămână, în funcție și de disponibilitatea participanților, dat fiind faptul că vor proveni de la mai multe facultăți din cadrul UBB și din mai mulți ani de studiu, având astfel programe diferite ale cursurilor. Durata fiecărei sesiuni va fi de 4 ore. Publicul țintă vor fi studenți din ultimul an de la nivel licență sau primul an de masterat de la facultăți umaniste (Istorie și Filosofie, Litere, Studii Europene), și de discipline sociale (Sociologie, Geografie, Psihologie, Studii Economice).

Cursul se va finaliza printr-un proiect de grup, care va fi prezentat în ultimele sesiuni și care va presupune aplicarea unor aspecte studiate în cadrul cursului în dezvoltarea propriei cercetări (pentru a interfera astfel în mod constructiv cu lucrările de licență sau de disertație ale participanților). Studenții participanți vor primi un certificat de absolvire.

Structura generală a modului va fi următoarea:

1. Structurarea datelor (data structuring & querying)

 • Outline: sesiunea va cuprinde prezentarea tehnicilor prin care datele, de orice natură (dar mai ales cele în format original narativ), pot fi structurate într-o formă tabulară, precum și modele de interogare și identificare a informației în seturi de date structurate (foi de calcul, tabele etc.). Vor fi prezentate cele mai accesibile formate de structurare a datelor (foi de calcul de tip Excel, fișiere .csv) și un motor simplu de interogarea datelor – SPARQL (adaptabil oricărui set de date, indiferent de domeniu);
 • Abilități dobândite: capacitatea de a extrage o clasă de informații dintr-un text, de a le transpune în format tabular și a le prelucra primar (clasifica, aranja) în funcție de întrebarea de cercetare inițială; capacitatea de a elabora noi întrebări de cercetare pe baza datelor structurate.

2. Construcție de baze de date (database building)

 • Outline: sesiunea se va axa pe construcția primară de baze de date. Pe lângă componenta tehnică, va cuprinde o componentă epistemologică/metodologică, în ideea că filtrele trebuie să răspundă întrebărilor de cercetare adresate datelor;
 • Abilități dobândite: construirea unei baze de date primare în SQL, înțelegerea folosirii filtrelor;
 • Invitat: CS III Dr. Angela Lumezeanu, Centrul de Studiere a Populației, UBB;

3. Codare a textelor (text encoding)

 • Outline: predarea principalelor norme de codare a textelor, a standardelor TEI. Vor fi introduse principalele principii de codare și adnotare a unui text;
 • Abilități dobândite: capacitatea de a coda un text, indiferent de formatul său;

4. Vizualizarea datelor

 • Outline: sesiunea va fi formată dintr-o analiză critică a necesității vizualizărilor în științele sociale și umaniste și prezentarea celor mai accesibile și utilizate platforme: Tableau Public, Raw Graphs;
 • Abilități dobândite: posibilitatea de a introduce orice set de date structurate într-o platformă de vizualizare și de a elabora întrebările de cercetare corecte;

5. Adnotări geografice/tehnologii spațiale

 • Outline: familiarizarea cu cel mai folosit sistem de adnotare și vizualizare geografică – Geographic Information Systems (GIS) și cu platforma asociată QGIS;
 • Abilități dobândite: capacitatea de a adnota informații geografice în QGIS;
 • Invitat: Dr. Adina Pușcașu & Dr. Leonard Bruckner, DigiHUBB, UBB

6. Analiza datelor

 • Outline: sesiunea se va axa pe exemplificarea a ceea ce se poate face, practic, în vederea cercetării, cu datele structurate și platformele prezentate în sesiunile precedente. Ne vom axa pe analiza sociologică a datelor cu SPSS (Statistical Package for the Social Sciensces) și pe social network analyses, folosind Nodegoat;
 • Abilități dobândite: posibilitatea de a analiza un set de date, de a pune întrebările corecte și de a le procesa în vederea obținerii unor concluzii științifice complexe;
 • Invitat: Asist. univ. Drd. Ionuț Földes, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UBB

7. Discutarea proiectelor (două sesiuni sau sesiune dublă)

 • Outline: Prezentarea și discutarea în grup a proiectului fiecărui participant. Cei care vor dori să își dezvolte și aprofundeze proiectele vor primi sprijin viitor;
 • Feedback oferit de studenți, prezentarea așteptărilor lor pentru viitor în ceea ce privește educația lor în Digital Humanities.

În afară de cunoștințele practice dobândite, studenții vor primi și acces la resursele de învățare și documentare, la programe și platforme pe care le vor putea folosi în viitor, unde vor putea interacționa și cu specialiști internaționali din domeniu. Vom folosi platforme și programe open access, la nivel introductiv acestea fiind absolut suficiente; bibliografia va avea același caracter, urmând astfel bunele practici în domeniu la nivel internațional. La unele dintre sesiuni vor fi prezenți specialiști invitați, capabili să le explice mai detaliat unele aspecte tehnice, ceea ce va ajuta și la creșterea nivelului de interactivitate, necesar pentru o transmitere eficientă a cunoștințelor.

Pentru informații suplimentare, precum și pentru manifestarea interesului de a participa la curs, adresa de contact este: radavarga@gmail.com

Workshop introductiv în analiza rețelelor – nodegoat workshop, 27.11.2019

Nodegoat workshop, Transylvania Digital Humanities Centre (DigiHUBB), Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

În ziua de 27 noiembrie 2019, echipa de dezvoltatori a soft-ului de management de date, vizualizare și analiză a rețelelor și proiecție geografică Nodegoat (https://nodegoat.net/) organizează la Cluj un workshop de prezentare și utilizare a acestui program informatic.

Workshop-ul este organizat în colaborare cu DigiHUBB, Centrul de Studiere a Populației și Facultatea de Istorie și Filosofie și face parte din evenimentele asociate DigiHUBB Days 2019.

În cadrul workshop-ului se asigură instruirea gratuită a unui număr de 15 studenți, masteranzi, doctoranzi sau cercetători, ale căror interese științifice sunt legate de gestiunea datelor (istorice, statistice, sociologice etc.), vizualizarea și proiecția lor geografică. Evenimentul reprezintă o oportunitate, atât prin interacțiunea directă cu dezvoltatorii unui program informatic consacrat pe piață, cât și prin faptul că este realizat gratuit. În acest sens, încurajăm studenții, masteranzii, doctoranzii, cercetătorii și în general orice persoană interesată de aplicațiile în cercetare ale programelor de gestiune și vizualizare a datelor să se înscrie, sau să ne contacteze pentru detalii. Deoarece numărul de locuri este limitat, este posibil să existe și un proces de selecție.

Pentru înscrieri sau informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresele de e-mail: vladutpopovici@yahoo.com sau radavarga@gmail.com, sau pe Facebook, până cel târziu în data de 15 noiembrie 2019.

Lecture@DigiHUBB: “Tehnologii năucitoare”, 10.05.2017

Dr. Liviu Ovidiu Pop, Romanian Academy Cluj-Napoca, Folklore Archive

“Technologies in their “Goofy Prototype” stage rarely work very well. They’re experimental, and therefore halfbaked and rather frazzled. The prototype may be attractive and novel, and it does look as if it ought to be good for something-or-other. But nobody, including the inventor, is quite sure what.”
(PDF available from: https://www.researchgate.net/publication/338966387_Tehnologii_naucitoare).

Digital History Workshop, Bucharest, 18-19.11.2016

The Faculty of History of the University of Bucharest and the Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales, University of Bucharest, in cooperation with the National Archives or Romania and the Transylavania Centre for Digital Humanities DIGIHUBB organize a workshop of digital history, on 18th-19th of November 2016, at the Faculty of History (Bd. Regina Elisabeta, nr. 8-12, Bucharest). By bringing together several projects of digital history and from Europe (Romania, Hungary, France) and representatives of the Romanian National Archives, Open Society Archives and the National Archives of Hungary the Workshop aims to map out the latest developments and research directions in the field of digital history, and to present different practices, benefits and limitations of digital history (research & public engagement objectives, technical challenges and solutions designed to meet these objectives).

The first day is dedicated to the presentations of participants’ projects. The second day of the event will include a half-day round-table reserved for discussions and conclusions regarding the future of the domain, involving all participants as well as invited guests. The languages of the workshop will be English and French. A project supported by CNCS-UEFISCDI, grant nr. PN-II-PCE-2012-4-0594 (www.andco.ro).

(https://istorie.unibuc.ro/2016/11/09/atelier-de-istorie-digitala-facultatea-de-istorie-universitatea-din-bucuresti-18-19noiembrie-2016/)

Lecture@DigiHUBB: Cercetarea ilegalității comuniste din România: prezentarea ANDCO – instrument digital

Vă invităm să faceți cunoștință cu un alt subdomeniu al Digital Humanities!

De data aceasta este vorba despre un proiect de istorie digitală implementat de colegii de la Universitatea din București și prezentat în cadrul Universității Babeș-Bolyai la Centrul de Științe Umaniste Digitale – DigiHUBB.

Cei trei oaspeți ai noștri sunt:

Dr. Corina Doboș (Universitatea din București, asistent de cercetare)
Dr. Dumitru Lăcătușu (Universitatea din București, asistent de cercetare)
Bogdan Tăut (soft-developer)

Obiectivul principal al proiectului ANDCO (www.andco.ro) îl constituie digitalizarea informațiilor cuprinse în dosarele personale ale membrilor, simpatizanților, conspiratorilor și „tovarășilor de drum” ai Partidului Comunist din România din perioada ilegalității (1924-1944), cu scopul de a „reconstitui” acest „corp neidentificat” al membrilor PCdR. Informațiile vor fi integrate într-o bază de date prosopografică cu funcții de căutare, disponibilă online, cu acces gratuit.

Această bază de date (cu aplicațiile conexe) va constitui un instrument de lucru indispensabil pentru toți cei interesați de istoria interbelică a României, în general și de dinamica unui partid aflat în ilegalitate, în special.

Cu un potențial educațional dezvoltat, acest instrument de lucru digital, disponibil gratis online, se va adresa nu numai comunității științifice, ci și publicului larg.

Varianta finală a instrumentului va fi disponibilă în 3-4 luni. Până atunci, invitații noștri doresc să primească feedback-ul publicului (avizat și general) și să observe reacțiile acestuia, pentru că scopul ultim este crearea unui instrument interactiv de lucru, care să apropie cercetarea istorică de un public cât mai larg.

Proiectul de cercetare Membri, simpatizanți, conspiratori și „tovarăși de drum”. Componența Partidului Comunist din România în perioada ilegalității – studii prosopografice este finanţat de Consiliul Național al Cercetării Științifice, CNCS-UEFISCDI, Nr. Grant PN-II-PCE-2012-4-0594

Detalii despre proiect găsiți la adresa www.andco.ro

Antoine Compagnon à Cluj-Napoca, 24.02.2016

En avant-première du Mois de la francophonie, l’Institut français de Cluj-Napoca vous donne rendez-vous avec l’excellence académique française et vous invite à participer à deux conférences d’exception, soutenues par le réputé Antoine Compagnon, critique littéraire et professeur au Collège de France:

24 février, 12h00 : Conférence « Les Chiffonniers littéraires. Baudelaire et les autres »
Salle Shakespeare, Faculté des Lettres de l’Université Babeș-Bolyai, 31 Bd. Horea

24 février, 18h00 : Conférence « Autour des Petits spleens numériques. Les lettres à l’ère du numérique »
Aula Alexandru Domșa. Université Technique de Cluj, 15 rue Constantin Daicoviciu

Lecture@DigiHUBB: “The Long Way to a Scholarly Edition. Technical Skills Necessary and Ways to Deal With Data Complexity”

Dr. Christian Schwaderer, University of Tübingen
27.01.2016, 17:00, Sala Club of the Academic College (Faculty of European Studies, 1 Emmanuel de Martone Street)

Transylvania Digital Humanities Centre – DigiHUBB is pleased to invite you to its first public lecture of 2016, delivered by our guest, Dr. Christian Schwaderer from the Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Germany.

His first lecture delivered in Cluj-Napoca, titled “The Long Way to a Scholarly Edition. Technical Skills Necessary and Ways to Deal With Data Complexity”, will take place on Wednesday, the 27th of January, 2016 at 17:00, in the Sala Club of the Academic College (Faculty of European Studies, 1 Emmanuel de Martone Street).

Dr. Schwaderer is a Medievalist who specializes in the historiography of the 11th and 12th century Central Europe. His wider research interests include digital scholarly editing, matters of usability, interactive user design and long-term preservation of digital editions. A recent research endeavor of Dr. Christian Schwaderer has been a Digital Edition of a Latin Chronicle originating from South East Germany. You can find out more about our guest on Eberhard-Karls-Universität Tübingen’s website, here: http://www.mittelalter.uni-tuebingen.de/?q=personen/schwaderer/schwaderer.htm or you can contact Dr. Christian Schwaderer at christian.schwaderer@uni-tuebingen.de.

It is a great pleasure to welcome Dr. Christian Schwaderer at DigiHUBB Romania and we hope to see as many of you there as possible!