Petruș, A. (2021) “Network analyses of foreign travelers through Wallachia, Moldavia and Transylvania between 1831-1840”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Digitalia, 65(2), pp. 31–47. doi: 10.24193/subbdigitalia.2020.2.03.