Petruș, Andrei. 2021. “Network Analyses of Foreign Travelers through Wallachia, Moldavia and Transylvania Between 1831-1840”. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Digitalia 65 (2):31-47. https://doi.org/10.24193/subbdigitalia.2020.2.03.