Petruș, A. (2021). Network analyses of foreign travelers through Wallachia, Moldavia and Transylvania between 1831-1840. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Digitalia, 65(2), 31–47. https://doi.org/10.24193/subbdigitalia.2020.2.03