[1]
Petruș, A. 2021. Network analyses of foreign travelers through Wallachia, Moldavia and Transylvania between 1831-1840. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Digitalia. 65, 2 (Jan. 2021), 31–47. DOI:https://doi.org/10.24193/subbdigitalia.2020.2.03.