Modul-pilot de aplicații digitale în științele umaniste (Digital Humanities)

Institutul Star UBB și DigiHUBB organizează un modul-pilot de aplicații digitale în științele umaniste (Digital Humanities), adresat studenților facultăților cu profil socio-umanist din UBB.

Cursul va fi predat de Dr. Rada Varga, cercetător științific III la Institutul Star UBB, în cadrul unui Advanced Fellowship-UBB.

Cursul va fi structurat în 7 module ce se vor desfășura în perioada martie – mai 2020, cu debutul la mijlocul lunii martie și ultimele două sesiuni după vacanța de Paște.

În momentul de față, proiectăm câte o sesiune sau două pe săptămână, în funcție și de disponibilitatea participanților, dat fiind faptul că vor proveni de la mai multe facultăți din cadrul UBB și din mai mulți ani de studiu, având astfel programe diferite ale cursurilor. Durata fiecărei sesiuni va fi de 4 ore. Publicul țintă vor fi studenți din ultimul an de la nivel licență sau primul an de masterat de la facultăți umaniste (Istorie și Filosofie, Litere, Studii Europene), și de discipline sociale (Sociologie, Geografie, Psihologie, Studii Economice).

Cursul se va finaliza printr-un proiect de grup, care va fi prezentat în ultimele sesiuni și care va presupune aplicarea unor aspecte studiate în cadrul cursului în dezvoltarea propriei cercetări (pentru a interfera astfel în mod constructiv cu lucrările de licență sau de disertație ale participanților). Studenții participanți vor primi un certificat de absolvire.

Structura generală a modului va fi următoarea:

1. Structurarea datelor (data structuring & querying)

 • Outline: sesiunea va cuprinde prezentarea tehnicilor prin care datele, de orice natură (dar mai ales cele în format original narativ), pot fi structurate într-o formă tabulară, precum și modele de interogare și identificare a informației în seturi de date structurate (foi de calcul, tabele etc.). Vor fi prezentate cele mai accesibile formate de structurare a datelor (foi de calcul de tip Excel, fișiere .csv) și un motor simplu de interogarea datelor – SPARQL (adaptabil oricărui set de date, indiferent de domeniu);
 • Abilități dobândite: capacitatea de a extrage o clasă de informații dintr-un text, de a le transpune în format tabular și a le prelucra primar (clasifica, aranja) în funcție de întrebarea de cercetare inițială; capacitatea de a elabora noi întrebări de cercetare pe baza datelor structurate.

2. Construcție de baze de date (database building)

 • Outline: sesiunea se va axa pe construcția primară de baze de date. Pe lângă componenta tehnică, va cuprinde o componentă epistemologică/metodologică, în ideea că filtrele trebuie să răspundă întrebărilor de cercetare adresate datelor;
 • Abilități dobândite: construirea unei baze de date primare în SQL, înțelegerea folosirii filtrelor;
 • Invitat: CS III Dr. Angela Lumezeanu, Centrul de Studiere a Populației, UBB;

3. Codare a textelor (text encoding)

 • Outline: predarea principalelor norme de codare a textelor, a standardelor TEI. Vor fi introduse principalele principii de codare și adnotare a unui text;
 • Abilități dobândite: capacitatea de a coda un text, indiferent de formatul său;

4. Vizualizarea datelor

 • Outline: sesiunea va fi formată dintr-o analiză critică a necesității vizualizărilor în științele sociale și umaniste și prezentarea celor mai accesibile și utilizate platforme: Tableau Public, Raw Graphs;
 • Abilități dobândite: posibilitatea de a introduce orice set de date structurate într-o platformă de vizualizare și de a elabora întrebările de cercetare corecte;

5. Adnotări geografice/tehnologii spațiale

 • Outline: familiarizarea cu cel mai folosit sistem de adnotare și vizualizare geografică – Geographic Information Systems (GIS) și cu platforma asociată QGIS;
 • Abilități dobândite: capacitatea de a adnota informații geografice în QGIS;
 • Invitat: Dr. Adina Pușcașu & Dr. Leonard Bruckner, DigiHUBB, UBB

6. Analiza datelor

 • Outline: sesiunea se va axa pe exemplificarea a ceea ce se poate face, practic, în vederea cercetării, cu datele structurate și platformele prezentate în sesiunile precedente. Ne vom axa pe analiza sociologică a datelor cu SPSS (Statistical Package for the Social Sciensces) și pe social network analyses, folosind Nodegoat;
 • Abilități dobândite: posibilitatea de a analiza un set de date, de a pune întrebările corecte și de a le procesa în vederea obținerii unor concluzii științifice complexe;
 • Invitat: Asist. univ. Drd. Ionuț Földes, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UBB

7. Discutarea proiectelor (două sesiuni sau sesiune dublă)

 • Outline: Prezentarea și discutarea în grup a proiectului fiecărui participant. Cei care vor dori să își dezvolte și aprofundeze proiectele vor primi sprijin viitor;
 • Feedback oferit de studenți, prezentarea așteptărilor lor pentru viitor în ceea ce privește educația lor în Digital Humanities.

În afară de cunoștințele practice dobândite, studenții vor primi și acces la resursele de învățare și documentare, la programe și platforme pe care le vor putea folosi în viitor, unde vor putea interacționa și cu specialiști internaționali din domeniu. Vom folosi platforme și programe open access, la nivel introductiv acestea fiind absolut suficiente; bibliografia va avea același caracter, urmând astfel bunele practici în domeniu la nivel internațional. La unele dintre sesiuni vor fi prezenți specialiști invitați, capabili să le explice mai detaliat unele aspecte tehnice, ceea ce va ajuta și la creșterea nivelului de interactivitate, necesar pentru o transmitere eficientă a cunoștințelor.

Pentru informații suplimentare, precum și pentru manifestarea interesului de a participa la curs, adresa de contact este: radavarga@gmail.com